LURRA Editions  –  PL - Box 197  –  00531 Helsinki

LURRA Editions -logo (klikkaa takaisin etusivulle)

Eero Saarenheimo syntyi Helsingissä vuonna 1919 ja suoritti filosofian maisterin tutkinnon vuonna 1944. Toisen maailmansodan aikana hän toimi lyhyen aikaa Maaselän rintamaradion avustajana. Sodan jälkeen Eero Saarenheimo hoiti historian ja kansantalouden lehtorin virkaa vanhassa koulussaan Suomalaisessa Normaalilyseossa. Vuonna 1952 hän siirtyi Yleisradioon - ensin vanhemmaksi toimittajaksi, sitten apulaisosastopäälliköksi ja vuonna 1965 ohjelmapäälliköksi toimien vuosikymmenen lopulla myös radion johtajan varamiehenä. 1970-luvulla Saarenheimo siirrettiin erikoistehtäviin, joista hän pääsi eläkkeelle vuonna 1977. Seuraavan vuosikymmenen alussa hän palasi Yleisradioon ja hänen uransa YLE:n avustajana on jatkunut näihin aikoihin asti. Radiotoiminnan ohella Eero Saarenheimo on kirjoittanut ja toimittanut lukuisia teoksia kuten mm. Helsingin Suomalaisen Klubin historian Suomalaisuutta rakentamassa (1977). YLE:n fonoteekin aineistosta hän on tehnyt äänilevysarjan ja siihen liittyvän teoksen Suomen presidentit puhuvat (2. painos 1967). Hänen teoksensa Rakas vanha radio (1995) käsitteli hänen näkemyksiään vanhasta toimialastaan. Eero Saarenheimon tärkeimmät kirjalliset työt ovat italialaisen kulttuurimatkailijan Guiseppe Acerbin Pohjolaan vuonna 1799 tekemästä matkasta kertova Retki Euroopan ääreen (1988,

Giuseppe Acerbi -tietokirjapalkinto 2002) sekä Casanova ja Sprengtporten (2006 - vuoden Tieto-Finlandia-ehdokas). Vuonna 1979 Eero Saarenheimolle myönnettiin professorin arvo ja ystäväpiiri toimitti hänen 80-vuotispäivänsä

kunniaksi juhlakirjan vuonna 1999.

 

Takaisin Kirjalijat-sivulle